purplet) avistron av-abs285-vi Filament 3D, 2.85 mm, 1 kg - (2.85, nszibb1812-Arts & Crafts

(2.85, purplet) - avistron av-abs285-vi Filament 3D, 2.85 mm, 1 kg